Черен списък

 

корекция

поправка
поправяне

 

Думата корекция произлиза от латинската correctio. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия поправка и поправяне.

Вижте също: коректен, коригирам