Черен списък

 

коректен

точен
правилен

 

Думата коректен произлиза от латинската correctus (поправен). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия точен и правилен.

Вижте също: корекция, коригирам