Черен списък

 

концепция

схващане
замисъл

 

Думата концепция произлиза от латинската conceptio. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия схващане и замисъл.