Черен списък

 

концентрирам

съсредоточавам

 

Думата концентрирам произлиза от френската concentrer от латинските cum (със) и centrum (средоточие). Вместо това може да използвате българското съответствие съсредоточавам.

Вижте също: концентрация