Черен списък

 

концентрация

съсредоточаване

 

Думата концентрация произлиза от френската concentration от латинските cum (със) и centrum (средоточие). Вместо това може да използвате българското съответствие съсредоточаване.

Вижте също: концентрирам