Черен списък

 

контракт

договор

 

Думата контракт произлиза от латинската contractum. Вместо това може да използвате българското съответствие договор.