Черен списък

 

консултант

съветник

 

Думата консултант произлиза от немската Konsultant или френската consultant, от своя страна произлизащи от латинската consulto (съветвам). Вместо това може да използвате българското съответствие съветник.

Вижте също: консултирам