Черен списък

 

конгрес

събор
събрание

 

Думата конгрес произлиза от латинската congressum. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия събор и събрание.