Черен списък

 

компенсация

обезщетение

 

Думата компенсация произлиза от латинската compensatio. Вместо това може да използвате българското съответствие обезщетение.