Черен списък

 

колаборация

сътрудничество

 

Думата колаборация произлиза от френската collaboration. Вместо това може да използвате българското съответствие сътрудничество.

Вижте също: колаборатор, колаборирам се