Черен списък

 

колаборатор

сътрудник

 

Думата колаборатор произлиза от френската collaborateur. Вместо това може да използвате българското съответствие сътрудник.

Вижте също: колаборация, колаборирам се