Черен списък

 

категоричен

безусловен
решителен

 

Думата категоричен произлиза от древногръцки. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия безусловен и решителен.