Черен списък

 

интернационален

международен

 

Думата интернационален произлиза от английската international въз основа на латинските inter и natio. Вместо това може да използвате българското съответствие международен.