Черен списък

 

инспирирам

вдъхновявам
подбуждам

 

Думата инспирирам произлиза от руската инспирировать или немската inspirieren от латинската inspiro. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия вдъхновявам и подбуждам.

Вижте също: инспиратор, инспирация