Черен списък

 

инспирация

вдъхновение
подбуждане

 

Думата инспирация произлиза от руската инспирация от латинската inspiratio. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия вдъхновение и подбуждане.

Вижте също: инспиратор, инспирирам