Черен списък

 

инициатива

начинание

 

Думата инициатива произлиза от латински. Вместо това може да използвате българското съответствие начинание.