Черен списък

 

инвестиция

вложение

 

Думата инвестиция произлиза от латинската investio. Вместо това може да използвате българското съответствие вложение.