Черен списък

 

импорт

внос

 

Думата импорт произлиза от латинските importo, importare. Вместо това може да използвате българското съответствие внос.

Вижте също: експорт, експортирам, импортирам