Черен списък

 

експорт

износ

 

Думата експорт произлиза от английската export от латинските exporto, exportare. Вместо това може да използвате българското съответствие износ.

Вижте също: експортирам, импорт, импортирам