Черен списък

 

експортирам

изнасям

 

Думата експортирам произлиза от английската export от латинските exporto, exportare. Вместо това може да използвате българското съответствие изнасям.

Вижте също: експорт, импорт, импортирам