Черен списък

 

дистанция

разстояние

 

Думата дистанция произлиза от латинската distantia. Вместо това може да използвате българското съответствие разстояние.

Вижте също: дестинация