Черен списък

 

дискусия

обсъждане
разискване

 

Думата дискусия произлиза от латинската discussio. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обсъждане и разискване.

Вижте също: дебат, дискутирам