Черен списък

 

дилетантски

любителски

 

Думата дилетантски произлиза от руската дилетант или немската Diletant от италианската dilettante. Вместо това може да използвате българското съответствие любителски.

Вижте също: аматьорски, дилетант, дилетантизъм, лаически