Черен списък

 

дилетантизъм

любителство

 

Думата дилетантизъм произлиза от руската дилетантизм или френската dilettantisme от италианската dilettante. Вместо това може да използвате българското съответствие любителство.

Вижте също: аматьорство, дилетант, дилетантски