Черен списък

 

джелатерия

сладоледчийница
сладоледопродавница

 

Думата джелатерия произлиза от италианската gelateria. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия сладоледчийница и сладоледопродавница.