Черен списък

 

дефиниция

определение

 

Думата дефиниция произлиза от латинската definitio (определение). Вместо това може да използвате българското съответствие определение.

Вижте също: абревиатура