Черен списък

 

дефетизъм

пораженство

 

Думата дефетизъм произлиза от френската défaitisme. Вместо това може да използвате българското съответствие пораженство.

Вижте също: дефетист