Черен списък

 

дефанзивен

отбранителен

 

Думата дефанзивен произлиза от френската défensif от средновековнолатинската defensivus. Вместо това може да използвате българското съответствие отбранителен.

Вижте също: дефанзива, дефендер