Черен списък

 

детайл

подробност
част

 

Думата детайл произлиза от френската détail. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия подробност и част.