Черен списък

 

делегиране

упълномощаване

 

Думата делегиране произлиза от латинската delego. Вместо това може да използвате българското съответствие упълномощаване.

Вижте също: делегирам