Черен списък

 

делегирам

упълномощавам

 

Думата делегирам произлиза от латинската delego. Вместо това може да използвате българското съответствие упълномощавам.

Вижте също: делегиране