Черен списък

 

дебат

обсъждане
разискване

 

Думата дебат произлиза от френската débat. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обсъждане и разискване.

Вижте също: дебатирам, дискусия