Черен списък

 

дебатирам

обсъждам
разисквам

 

Думата дебатирам произлиза от френски. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия обсъждам и разисквам.

Вижте също: дебат, дискутирам