Черен списък

 

генериране

пораждане
образуване

 

Думата генериране произлиза от латинската genero (раждам). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия пораждане и образуване.

Вижте също: генерация, генерирам