Черен списък

 

генерирам

пораждам
образувам

 

Думата генерирам произлиза от латинската genero (раждам). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия пораждам и образувам.

Вижте също: генерация, генериране