Черен списък

 

генерация

поколение

 

Думата генерация произлиза от латинската generatio (рождение). Вместо това може да използвате българското съответствие поколение.

Вижте също: генерирам, генериране