Черен списък

 

вурст

наденица

 

Думата вурст произлиза от немската Wurst. Вместо това може да използвате българското съответствие наденица.