Черен списък

 

визитирам

посещавам

 

Думата визитирам произлиза от немската visitieren по френската visite (посещение). Вместо това може да използвате българското съответствие посещавам.

Вижте също: визита, визитация