Черен списък

 

визитация

посещение

 

Думата визитация произлиза от немската Visitation или френската visitation от латинската visitatio. Вместо това може да използвате българското съответствие посещение.

Вижте също: визита, визитирам