Черен списък

 

вертикален

отвесен

 

Думата вертикален произлиза от латинската verticalis. Вместо това може да използвате българското съответствие отвесен.

Вижте също: хоризонтален