Черен списък

 

вербувам

набирам
привличам

 

Думата вербувам произлиза от немската werben. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия набирам и привличам.