Черен списък

 

вариетет

разновидност

 

Думата вариетет произлиза от немската Varietät от латинската varietas. Вместо това може да използвате българското съответствие разновидност.