Черен списък

 

бранш

отрасъл

 

Думата бранш произлиза от френската branche. Вместо това може да използвате българското съответствие отрасъл.