Черен списък

 

анулирам

отменям
премахвам

 

Думата анулирам произлиза от немската annullieren или френската annuler от латинската annullo. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия отменям и премахвам.

Вижте също: канселирам