Черен списък

 

ангажирам

заемам
наемам

 

Думата ангажирам произлиза от френската engager (турям в залог). Вместо това може да използвате някое от българските съответствия заемам и наемам.

Вижте също: ангажимент