Черен списък

 

ангажимент

задължение
обещание

 

Думата ангажимент произлиза от френската engagement. Вместо това може да използвате някое от българските съответствия задължение и обещание.

Вижте също: ангажирам