Черен списък

 

амбивалентност

двойственост

 

Думата амбивалентност произлиза от немската Ambivalenz. Вместо това може да използвате българското съответствие двойственост.

Вижте също: амбивалентен