Черен списък

 

амбивалентен

двойствен

 

Думата амбивалентен произлиза от немската Ambivalenz. Вместо това може да използвате българското съответствие двойствен.

Вижте също: амбивалентност