Черен списък

 

амбалажен

опаковъчен

 

Думата амбалажен произлиза от френската emballage. Вместо това може да използвате българското съответствие опаковъчен.

Вижте също: амбалаж