Черен списък

 

алфавит

азбука

 

Думата алфавит произлиза от новогръцката ἀλφάβητος. Вместо това може да използвате българското съответствие азбука.

Вижте също: алфабет, алфавитен